Arhitekt, tee kivilinnast merelinn!

Tallinna mereäär on üks kiiremini arenevaid piirkondi linnas, mille tasakaalustatud ja läbimõeldud arengust sõltub, kas 21. sajandi Tallinn on merelinn või kivilinn.
Eesti Arhitektuurikeskus, Eesti Arhitektide Liit ja Tallinna linn kutsuvad arhitekte Tallinna mereääre visiooni loomisele, et ühistööna panna alus mereääre muutmisele kaasaegseks ja inimkeskseks linnaruumiks.

Mereäärse linnakeskkonna kvaliteet on oluline väga erinevatele huvigruppidele. Tallinna mereääre visiooni koostööprojektis luuakse avalik, mereääre ruumilisi suhteid käsitlev visioonidokument, mis saab Tallinna linnale aluseks pikaajaliste linnaruumimuudatuste kavandamisel. Valmivad suunised linnaruumiliste otsuste jaoks tagavad eesmärgistatud liikumise tasakaalustatud ja mitmekesise, meeldiva ja turvalise linnakeskkonna suunas. Lõppeesmärgiks on mereäärne linnakeskkond, mis on atraktiivne nii tulevastele elanikele, külastajatele kui arendajatele.
Kui soovite panustada Tallinna linnaruumi arengusse ja kaasajastamisesse ning olete valmis asuma otsustajate hulka, palume teil 25. oktoobriks 2016 saata kuni 1lk motivatsioonikiri aadressile info@arhitektuurikeskus.ee. Eesti Arhitektuurikeskus, Eesti Arhitektide Liit ja Tallinna linn valivad nende põhjal välja kolm arhitektuuribürood või meeskonda, kes töötavad välja Linnafoorumi arutelude aluseks saavad nägemused, mille põhjal hiljem valmib terviklik Tallina mereääre visioon. Linnafoorumile esitatud nägemuste koostamine tasustatakse väljavalitud büroodele või meeskondadele 3000 euroga.