Selgusid Tallinna mereääre visiooni loojad

Eesti Arhitektuurikeskus, Tallinna Linn ja Eesti Arhitektide Liit valisid välja kolm arhitektide töögruppi, kes hakkavad osalema uue Tallinna mereääre visiooni loomises.

Eesti Arhitektuurikeskus, Tallinna Linn ja Eesti Arhitektide Liit valisid välja kolm arhitektide töögruppi, kes hakkavad osalema uue Tallinna mereääre visiooni loomises.
Tallinn on ajalooline merelinn ning on oma pika ajaloo jooksul merest tööstusrajatiste või tühermaaga äralõigatud vaid viimased 70 aastat. Valmiv Tallinna mereääre visioon saab aluseks Tallinna mereäärsete piirkondade arendamisel avatud ja kaasaegseks linnaruumiks ning muutuda kivilinnast taas merelinnaks.
Esmase konkursi põhjal, kus hinnati motivatsioonikirjade põhjal nii meeskondade kompetentsi, kogemusi linnaruumi planeerimisel kui ka esmast nägemust Tallinna mereääre arengust, kaasatakse mereääre visiooni koostamisse kolm arhitektide töögruppi:
·     Kavakava, Linnalahendused. Grupi motivatsioonikirja iseloomustas selge probleemipüstitus, samuti planeeringuvisiooni ja praktilise elu sidumise vajaduse väljatoomine. Toeks on töögrupi kaalukas kogemustepagas.
·     Linnalabor, Mareld. Neid iseloomustas väärtuspõhine lähenemine ja eesmärgipärane ülesehitus. Žürii pidas oluliseks kasutajakesksete väärtuste väljatoomist ning protsesside kavandamise ja järjekindla läbiviimise vajadust.
·     Koko motivatsioonikirja iseloomustas käsitletava ala põhiprobleemide väljatoomine lühianalüüsi vormis. Žürii hindas kõrgelt ka meeskonda, kellel praktiline kogemus suurte avalike hoonete ja nende ümbruse projekteerimisest, samuti teadmised projekteerimise ja planeerimise argipäevast.
Tallinna mereääre visiooni koostamine toimub koostöös avalikkusega. Visiooni koostamise järgmine etapp ongi seminar 2. novembril Kultuurikatlas, kus mereääre tulevikunägemust ja visioonikonkursi lähteülesannet tutvustatakse nii avalikkusele kui väljavalitud arhitektide töögruppidele.
Suurem avalik sündmus on 6. detsembril toimuv mereääre teemaline Linnafoorum, kus esitletakse arhitektide töörühmades valminud erinevaid lahendusi Tallinna mereääre arendamiseks ja linnale avamiseks, ning järgneb arutelu- ja tagasisidevoor tallinlastega ning ka avalik ideekorje.
Visiooni koostamises osalevad töörühmad välja valinud žüriisse kuulusid Anu Hallik-Jürgenstein, Katrin Koov, Marek Rannal, Raul Järg, Endrik Mänd, Andres Alver ja Tiit Sild.